Radnice

Vstup na pozemek obce, souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vstup na pozemek obce, souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti

 2. Základní informace k životní situaci

  VSTUP NA POZEMEK OBCE
  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Michálkovice podléhá souhlasu rady městského obvodu Michálkovice a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, příp. jiného odboru.

  SOUHLAS SE STAVBOU
  Souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti v majetku statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Michálkovice podléhá souhlasu rady městského obvodu Michálkovice a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

  Úřední hodiny: Pondělí a středa - 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na jednání orgánů městského obvodu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce se neuplatňují.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  22.05.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace