Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Czech POINT – Výpis z rejstříku trestů

Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 12:45

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT – Výpis z rejstříku trestů

 2. Základní informace k životní situaci

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT vydává na požádání např.

  • Rejstřík trestů

  Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat občan. Pokud občan žádá o výpis z rejstříku trestů za jinou osobu, je nutné předložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele, ve které je k tomuto úkonu zplnomocněn.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dostavit se osobně a předložit platný doklad totožnosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

  Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na oficiálních internetových stránkách Czech POINT.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Můžete se obrátit na obecní úřad, městský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, v územně členěných statutárních městech úřad městského obvodu nebo úřad městské části, magistráty statutárních měst, které se nečlení na městské obvody nebo městské části, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad, který je matričním úřadem podle zvláštního právního předpisu. Dále je možné se obrátit přímo na pověřené pracovníky Rejstříku trestu.

  Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky můžete podávat také v cizině na zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek ve výši 200 Kč zprostředkují vyřízení výpisu a jeho doručení.

  Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na oficiálních internetových stránkách Czech POINT.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Předložte průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek ve výši 100,- Kč.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Výpis z rejstříku trestů se vydává na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Od 22. 2. 2008 může osoba, jíž se údaje týkají, zaslat žádost o výpis s elektronickým kvalifikovaným podpisem v elektronické podobě na Rejstřík trestů, Praha, Soudní 1.

  Po úhradě správního poplatku zašle Rejstřík trestů výpis žadateli v listinné podobě.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »