Radnice

Životní situace

Ověřování Autor: michal18 — Poslední změna: Pondělí 28.07.2014 16:55
Bytové a nebytové prostory Autor: michal18 — Poslední změna: Pondělí 28.07.2014 17:01
Hřbitovní správa Autor: michal18 — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:27
Místní poplatek ze psů Autor: michal18 — Poslední změna: Středa 16.11.2011 08:24
Povolení ke kácení stromů Autor: ovanet — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 11:03
Vydání rybářského lístku Autor: michal18 — Poslední změna: Pátek 27.02.2015 08:38
Užívání veřejného prostranství Autor: michal1151 — Poslední změna: Pondělí 10.06.2013 11:01
Zprostředkování kontaktu Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 10:55
Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 12:13
Czech POINT – Výdej ověřených výpisů z katastru nemovitostí Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 12:18
Czech POINT – Výpis z rejstříku trestů Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 12:45
Vydávání loveckého lístku Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:04
Nájem, výpůjčka pozemku, vstup na pozemek, věcné břemeno (služebnost), prodej pozemku, výkup a směna pozemku Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:19
Petice a stížnosti Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:45
Ohlášení adresy pro doručování písemností Autor: kollarovahe — Poslední změna: Středa 27.09.2017 15:51
Shromažďování občanů Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 13:59
Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči MOb Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pátek 04.09.2015 12:02
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 14:14
Žádosti o informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 15:42
Stavební úřad Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 10.08.2015 11:14
Poplatek za komunální odpad Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 10.08.2015 11:22
Komunální odpad - nádoby Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 10.08.2015 11:26
Vydání občanského průkazu Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 10.08.2015 11:34
Vydání cestovního dokladu Autor: kollarovahe — Poslední změna: Středa 27.09.2017 16:56
Ohlášení změny místa trvalého pobytu Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 10.08.2015 11:43
Vstup na pozemek obce, souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti Autor: kollarovahe — Poslední změna: Pondělí 24.04.2023 11:13