Radnice

Hřbitovní správa

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, je v souladu s § 16 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pohřebnictví"), provozovatelem veřejného pohřebiště na ul. Sládečkova v Ostravě-Michálkovicích.

Provozní doba pohřebiště:

16.10.-31.3. od 8.00 do 18.00
1.4.-15.10. od 8.00 do 20.00

Při své činnosti se provozovatel řídí Řádem veřejného pohřebiště, který umožňuje stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro všechny občany. Řád veřejného pohřebiště zejména upravuje:

 • rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti včetně stanovení druhů rakví pro ukládání do hrobů a hrobek
 • jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich ukládané stanoví § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví
 • povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořákem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště
 • povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště
 • povinnosti nájemce hrobového místa, zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa
 • dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům
 • omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení věcného pohřebiště

 

Nabídka hrobů k prodeji je k dispozici na Úřadě městského obvodu Michálkovice.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Hřbitovní správa

 2. Základní informace k životní situaci

  Na základě zákona o pohřebnictví jsou všichni nájemci hrobového místa povinni mít uzavřenou smlouvu o pronájmu tohoto místa.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  Nová smlouva o nájmu - osoba starší 18 let - budoucí nájemce hrobového místa.
  Následná smlouva o nájmu:
  - současný nájemce,
  - osoba pověřená plnou mocí nájemce,
  - osoba určená dědickým usnesením
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Dostavit se do kanceláře č. 2 Úřadu městského obvodu Michálkovice, příp. domluvit si schůzku.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice, Bc. Karin Provazníková, tel.: 599 415 112.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - platný občanský průkaz,

  - plnou moc v případě zastupování nájemce,

  - dědické usnesení v případě )mrtí nájemce.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není stanoven. Smlouvu o nájmu hrobového místa vystaví příslušný pracovník.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nájemné za pronájem hrobového místa 20 Kč/m2/rok

  úhrada za služby spojené s nájmem hrobového místa  40 Kč/m2/rok.

  Úhrada se provádí v hotovosti, ve výjimečných případech a po předchozí dohodě lze provést úhradu převodem z účtu nebo složenkou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení smlouvy o nájmu hrobového místa je provedeno bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Podepsání smlouvy o nájmu hrobového místa a uhrazení nájemného a služeb.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Neuplatňuje se.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neuplatňují se.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno