Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Orgány samosprávy

Poslední změna: Středa 17.08.2011 07:40

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření se svěřeným majetkem, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustanovení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou veřejná a občané mají právo vystoupit k jednotlivým bodům programu.

Rada

Rada městského obvodu je volena zastupitelstvem městského obvodu a je pětičlenná.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »