Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zastupitelstvo

Poslední změna: Středa 16.07.2014 09:03
Zastupitelstvo městského obvodu má 15 členů. Je voleno občany městského obvodu na čtyřleté funkční období. Do jeho působnosti patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření se svěřeným majetkem, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu městského obvodu, volba, zřizování a ustanovení orgánů městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva městského obvodu jsou veřejná a občané mají právo vystoupit k jednotlivým bodům programu.

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městského obvodu. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice zřídilo ve volebním období 2014 - 2018 čtyři výbory, a to finanční výbor, kontrolní výbor, redakční radu Michálkovického zpravodaje a výbor pro kulturu, občanské záležitosti a zájmové organizace.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »