Termíny zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta.

Termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Michálkovice:

 

  • 24.10.2022     1. ustavující zasedání 
  • 24.11.2022
  • 22.12.2022
  • 16.03.2023
  • 15.06.2023