Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Rada

Poslední změna: Pondělí 25.02.2013 14:55
Rada městského obvodu je volena zastupitelstvem městského obvodu a je pětičlenná.

Komise rady

Rada městského obvodu si jako své iniciativní a poradní orgány může zřídit komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě městského obvodu. Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce podle § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědná radě městského obvodu.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »