Projekty

V následující sekci se můžete seznámit s významnými projekty městského obvodu Michálkovice.

Rekonstrukce veřejného pohřebiště a okolí

Michálkovický hřbitov a jeho okolí prochází proměnami. V uplynulých letech byla provedena rekonstrukce plotu, vybudována nová kolumbária, vybudována nová kašna, vybudována nová parkovací místa, vysazena nová zeleň.