Účelové dotace a granty

Dotace na rok 2020

Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice schválilo usnesením č. 0049/ZMOb-Mich/1822/6 ze dne 24.10.2019 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2020. V této složce naleznete všechny potřebné informace.

Dotace na rok 2019

Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice schválilo usnesením č. 0008/ZMOb-Mich/1822/2 ze dne 20.12.2018 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2019. V této složce naleznete všechny potřebné informace.

Dotace na rok 2018

Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice schválilo usnesením č. 0168/ZMOb-Mich/1418/16 ze dne 27.09.2017 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2018. V této složce naleznete všechny potřebné informace.