DOTACE NA ROK 2023

Rada městského obvodu Michálkovice schválila usnesením č. 0092/RMOb-Mich/2226/6 ze dne 24.01.2023 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2023. V této složce naleznete všechny potřebné informace.

INFORMACE O SCHVÁLENÝCH DOTACÍCH PRO ROK 2023

Rada městského obvodu Michálkovice rozhodla usnesením č. 0147/RMObM-Mich/2226/4 ze dne 22.03.2023 o poskytnutí dotací z vyhlášeného Programu městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2023.

 

SEZNAM PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Žadatelé a výše přiznaných dotací pro jednotlivé projekty naleznete zde.

 

POKYNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Žádosti o dotaci se podávají v písemné formě v obálce označené názvem (jménem) žadatele a nadepsané „Dotace – Michálkovice“ – žádost v písemné podobě je opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem žadatele. Žádosti jsou současně žadatelem zaslány na emailovou adresu info@michalkovice.ostrava.cz. Žádosti o dotaci se předkládají na předepsaném formuláři – Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Michálkovice (2023) dle typu dané akce.

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Michálkovice (2023)   

Oblast: VÝZNAMNÉ AKCE V MĚSTSKÉM OBVODU MICHÁLKOVICE  naleznete ZDE

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Michálkovice (2023)

Oblast: ČINNOST SUBJEKTŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE  naleznete ZDE

Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městského obvodu Michálkovice (2023)

Oblast: ČINNOST SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ ÚČASTNÍCÍCH SE PRAVIDELNÝCH MISTROVSKÝCH A OBDOBNÝCH SOUTĚŽÍ   naleznete ZDE