Elektronická podatelna

 

Elektronická podatelna (adresa: ) je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Michálkovice.

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu).

Elektronická adresa: posta@michalkovice.ostrava.cz

Náležitosti elektronického podání:

 • Elektronické podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
  V případě, že elektronické podání nebude obsahovat zaručený elektronický podpis, nebude elektronickou podatelnou přijato (pro běžnou komunikaci používejte e-mail info@michalkovice.ostrava.cz).
 • Z podání musí být zřejmá adresa elektronické pošty odesílatele.
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  formát *.txt (prostý text)
  formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  formát *.rtf (rich text format)
  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)

 • Příjem podání na technickém nosiči dat:
  - cd se souborovým systémem ISO9660

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- evidenční číslo datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou.
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance ÚMOb Michálkovice

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy:„Váš dopis ze dne dd.mm.rrrr byl přijat dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss pod evidenčním číslem x/rrrr.“

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno.

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Jméno/Název (CN)Sériové čísloPlatnost doAkreditovaný poskytovatel certifikačních služeb
JUDr. Pavel Božek Česká pošta, s.p.
Ing. Martin Juroška, Ph.D. Česká pošta, s.p.
Ing. Eliška Prymusová Česká pošta, s.p.
Ing. Helena Kollárová Česká pošta, s.p.
Mgr. Pavlína Špačková Česká pošta, s.p.
Ing. Zuzana Miklasová Česká pošta, s.p.
Karin Muselová Česká pošta, s.p.
Jana Bednářová Česká pošta, s.p.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.