Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích

Základní cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat místo pro společné setkávání komunity občanů z městského obvodu Michálkovice a okolí. Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu městského obvodu Michálkovice.