Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích

Základní cíl projektu

Cílem projektu bylo vybudovat místo pro společné setkávání komunity občanů z městského obvodu Michálkovice a okolí. Projekt byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu a z rozpočtu městského obvodu Michálkovice. V roce 2019 byla dokončena realizace projektu a objekt již slouží svému účelu. V přízemí budovy sídlí otevřený klub pro děti a mládež.