Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Bytové a nebytové prostory

Poslední změna: Pondělí 28.07.2014 17:01

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Rada městského obvodu Michálkovice na svém zasedání konaném 24.2.2011 schválila nové zásady pronájmu bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, městského obvodu Michálkovice. Dle těchto zásad nebude Úřad městského obvodu Michálkovice nadále vést seznam žadatelů o přidělení bytu s výjimkou žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou.

V rámci nového systému přidělování bytu bude pro každý nově pronajímaný byt vyhlášeno výběrové řízení. Jedná se o lepší systém, neboť otevírá prostor pro projevení zájmu o každý jednotlivý pronajímaný byt, zatímco v předcházejícím systému nebylo možno tuto skutečnost dostatečně ověřit bez vysokých nároků na administrativu. Výběrová řízení a jejich podmínky budou zveřejňována na úřední desce městského obvodu, informačních tabulích, internetových stránkách městského obvodu a dle možností také v Michálkovickém zpravodaji.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Bytové a nebytové prostory

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice, Ing. Eliška Prymusová, tel.: 599 415 109.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Směrnice č. 1/2015 - kterou se vydávají zásady pro bytové domy ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřené městskému obvodu Michálkovice

  Zásady pronájmu bytů - schváleny Radou městského obvodu Michálkovice dne 24.2.2011

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu...

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.10.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »