Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Ověřování

Poslední změna: Pondělí 28.07.2014 16:55

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) se provádí podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Vidimací se ověřuje, že vidimovaná listina se doslova shoduje s předloženou listinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údaje uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právním předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Nelze provést vidimaci listin, jejichž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit (např. občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, geometrický plán, rys, technická kresba, apod.). Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.
Poplatek za vidimaci se řídí zákonem č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (30,- Kč za každou i započatou stránku).

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede.
Poplatek za legalizaci se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (30,- Kč za každý podpis).

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ověřování

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, Ostrava-Michálkovice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V úředních hodinách Úřadu městského obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, Ostrava-Michálkovice, Jana Bednářová, tel.: 599 415 108.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  16.01.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »