Radnice

Vstup na pozemek obce, souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vstup na pozemek obce, souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti

 2. Základní informace k životní situaci

  VSTUP NA POZEMEK OBCE
  Povolení vstupu na pozemek v majetku statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Michálkovice podléhá souhlasu rady městského obvodu Michálkovice a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu, příp. jiného odboru.

  SOUHLAS SE STAVBOU
  Souhlas se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti v majetku statutárního města Ostravy ve správě městského obvodu Michálkovice podléhá souhlasu rady městského obvodu Michálkovice a slouží jako podklad pro vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba v plné moci
  • právnická osoba
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Michálkovice, Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Zákonné lhůty nejsou stanoveny. Lhůty pro vyřízení nelze jednoznačně stanovit, jsou závislé na jednání orgánů městského obvodu.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  22.05.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno