Radnice

Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy

 2. Základní informace k životní situaci

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

   

  Vydávají výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Insolvenční rejstřík

   

  Vydávají výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

   

  Autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

   

  Přijímají podání:

  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Žádost o znepřístupnění údajů k datové schránce a vydání nových
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osob

   

  Provádí autorizovanou konverzi dokumentů

  • Konverze z listinné do elektronické podoby
  • Konverze z elektronické do listinné podoby
  • Ověření provedení autorizované konverze
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání ověřeného výpisu: z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost. Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výpisy z veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík,  Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Insolvenční rejstřík):

  Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

   • u Obchodního rejstříku IČ subjektu
   • u Živnostenského rejstříku IČ podnikatele / fyzické osoby
   • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu.
   • u Insolvenčního rejstříku IČ subjektu

   Výpisy z neveřejných evidencí :

    • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisu je       třeba přímo na pracovišti Czech POINT podepsat písemnou žádost a doložit       totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem       nebo cestovním pasem).
    • Bodové hodnocení řidiče: Pro vydání ověřeného výpisu je       třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným       občanským průkazem nebo cestovním pasem) a někdy také předložit platný       řidičský průkaz.

    Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

   1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

   2. Na které instituci životní situaci řešit

    Úřad městského obvodu Michálkovice, popřípadě kterékoliv pracoviště Czech Point

   3. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
   4. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    V případě žádosti o vydání výpisu:

    • z Rejstříku trestů musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
    • z Bodového hodnocení řidiče musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem) a někdy platný  řidičský průkaz. Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a  úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
    • V případě vydání výpisů z veřejných evidencí nepředkládá žadatel žádné doklady.

    V případě žádosti o autorizaci kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly, je nutné předložit: identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT), identifikaci žadatele – tj. platný občanský průkaz a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na předepsaném tiskopise.

    V případě jakýchkoli podání doloží žadatel svou totožnost.

    V žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady.

   5. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Nejsou stanoveny formuláře.

    Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

    • Plná moc - výpis bodového hodnocení -eMIA                                    
    • Plná moc - výpis z rejstříku trestů - eMIA
   6. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
    Výpisy z veřejných evidencí: cena za první stranu cena za každou další stranu
    Obchodní rejstřík                               100,-  Kč

    50,- Kč

    Živnostenský rejstřík 100,-  Kč

    50,- Kč

    Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,-  Kč

    50,- Kč

    Insolvenční rejstřík 100,-  Kč

    50,- Kč

    Výpisy z neveřejných evidencí: cena za první stranu  cena za každou další stranu
    Rejstřík trestů 100,- Kč
    Bodové hodnocení osoby 100,- Kč 50,- Kč
    Registr účastníků MA ISOH 100,- Kč 50,- Kč
    Autorizovaná konverze: cena za každou započatou stranu
    z listinné do elektronické podoby 30,- Kč
    z elektronické do listinné podoby                30,- Kč

    Zřízení datové schránky na žádost je bezplatné.

   7. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Výpisy se vydávají na počkání.

   8. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Nejsou další účastníci.

   9. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Nejsou stanoveny.

   10. Elektronická služba, kterou lze využít

    Žádost nelze zaslat v elektronické podobě.

   11. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

   12. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Nejsou stanoveny.

   13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Nejsou stanoveny.

   14. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
   15. Související životní situace a návody, jak je řešit
   16. Popis byl naposledy aktualizován

    03.08.2015

   17. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno