Kontrolní výbor

Složení výboru

předseda:
Martin Szwejda

členové:
Eva Ondrušková, David Truhlík, Petr Polach, Ing. Erik Harajda

 


 

Rámcová náplň činnosti  

Kontrolní výbor zejména:

a) provádí dohled nad vyřizováním stížností žádostí, oznámení a podnětů občanů adresovaných samosprávným orgánům městského obvodu,

b) prověřuje dodržování obecně závazných vyhlášek vydaných statutárním městem Ostrava na území městského obvodu,

c) kontroluje plnění usnesení rady městského obvodu a zastupitelstva městského obvodu,

d) kontroluje činnost úřadu městského obvodu a rady městského obvodu v oblasti výkonu samosprávných činností,

e) kontroluje hospodaření s majetkem a rozpočtovými prostředky městského obvodu.