Finanční výbor

Složení výboru

předseda: 
Ing. Věra Bialková

členové:
František Bolfík,  Ing. Petr Mahdal, Martin Szwejda, MUDr. Pavel Piatkovský

 


 

Rámcová náplň činnosti

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.

Finanční výbor zejména:

a) projednává a dává doporučení k návrhu rozpočtu městského obvodu před jeho projednáním v zastupitelstvu,

b) projednává a dává doporučení k návrhu zásad pro tvorbu rozpočtu,

c) projednává rozpočty příspěvkových organizací a organizačních složek,

d) projednává návrhy na zřízení účelových fondů,

e) projednává návrhy na zřízení příspěvkových organizací a organizačních složek,

f) projednává návrhy na prodej nemovitého majetku obce,

g) projednává návrh části rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů (SDH), týkající se použití finančních prostředků městského obvodu na činnost SDH a jednotky SDH,

h) projednává zprávy o hospodaření městského obvodu.