Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městského obvodu může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo městského obvodu. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu městského obvodu. Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice zřídilo ve volebním období 2022 - 2026 dva výbory, a to finanční výbor a kontrolní výbor.