Rok 2022

1/2022

2/2022

3/2022

4/2022

5/2022

6/2022

7/2022

8/2022

9/2022

10/2022

11/2022

12/2022

 

CENÍK INZERCE

Typ Velikost (š x v) v mm Cena bez DPH

⅛ 92 x 65 350 Kč

¼ 92 x 135 700 Kč

½ 190 x 135 1 300 Kč

1 190 x 274 2 500 Kč

Při opakování inzerce se poskytuje sleva 10 %.

Tento ceník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0319/RMOb-Mich/1822/25 ze dne 3. 9. 2019.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem schválení.

 

V případě zájmu o inzerci v Michálkovickém zpravodaji lze kontaktovat:

e-mail: zpravodaj@michalkovice.ostrava.cz