AKTUÁLNĚ

Vernisáž uměleckých děl
17 5 2023

Vernisáž uměleckých děl

Přijměte pozvání na Vernisáž uměleckých děl, kterou pro vás připravila Ing. Věra Bialková společně s partou skvělých lidí v Husově sboru v Michálkovicích. Vernisáž se koná v neděli 21. května 2023 v 10:45 hodin. Výstava je zařazena v rámci hornických oslav a je doplněna fotografiemi z hornictví. Podnět k realizaci vznikl z důvodu úcty k našim předkům, kteří v prašném, temném prostředí v hloubce dobývali černé zlato. Výstava potrvá do října 2023. Ke zhlédnutí jsou umělecká díla tvořená různými technikami, díla jsou doplněna o šperky.

Dny Fajne rodiny nabídnou víc jak sto akcí
15 5 2023

Dny Fajne rodiny nabídnou víc jak sto akcí

Nepřebernou řadu atraktivních aktivit nabídnou letošní Dny Fajne rodiny, které město organizuje již počtvrté. Více jak stovku akcí připravila téměř padesátka prorodinných organizací, spolků, komunitních a volnočasových center. Dny Fajne rodiny odstartují symbolicky při příležitosti mezinárodního dne rodiny 15. května a ukončeny budou 18. června 2023. Cílem projektu je připomenout zásadní roli rodiny ve společnosti, posílit vzájemné vztahy a vrátit tématu zaslouženou pozornost.  

 

Nařízení Státní veterinární správy
3 5 2023

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen správní orgán nebo KVS) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (dále jen „nař. 2020/687“), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:   

Výskyt nákazy a poučení o nákaze


(1) vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní
aviární influenzy (dále jen nákaza), která byla potvrzena v k.ú. 712493 Poruba u Orlové (okres
Ostrava).


(2) Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.
Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky
projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na
hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může
dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.
K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí
kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí.
Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.
Rozlišuje se vysoce patogenní forma aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní forma aviární
influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U
HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné
savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

INFORMACE K PROVEDENÍ SOUPISU PTÁKŮ NA HOSPODÁŘSTVÍ

   K účelu splnění povinnosti výše uvedeného nařízení, žádáme   chovatele drůbeže v městské části Michálkovice, aby se neprodleně dostavili na Úřad městského obvodu Michálkovice, za účelem vyplnění nezbytných formulářů, a to nejpozději do 11.05.2023 

              kontaktní osoba MOb Michálkovice

Bc. Jaromíra Valder Jakubcová, tel. 599 415 116, mobil 602 615 373

 

Zapojte se do tanečního kroužku Street dance
2 5 2023

Zapojte se do tanečního kroužku Street dance

Mnozí z vás již vyplnili přihlášku do klubu a rozhodli se přihlásit do tanečního kroužku Street dance. Ti, kteří ještě váhají, mají poslední možnost přihlášení. Přihlášky jsou k dispozici na webu (Dokumenty k dětskému klubu — Čeština (mmo.cz)) či přímo v kulturním domě. Kroužek vede nadějná lektorka Adéla Piatkovská, která se na vás bude těšit v páteční odpoledne vždy od 15:30 hodin v kulturním domě. Klub dětí je sice dočasně uzavřen, ale taneční kroužek funguje bez omezení. Kroužek je pro děti i rodiče zdarma.  

2 5 2023

Klub dětí je dočasně uzavřen

Z provozních důvodů je otevřený klub pro děti dočasně uzavřen. V průběhu měsíce května upřesníme další program a plán aktivit. Děkujeme za pochopení. 

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR
2 5 2023

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR

Chovatelům doporučujeme důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro MS kraj, tel. kontakt +420 596 781 910. Následně bude případ předán k řešení na pracoviště podle místa nálezu uhynulých ptáků.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2023
3 4 2023

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2023

Vypravte se s námi do tajemné pevnosti Boyard. Čekají vás nástrahy a náročné úkoly, po jejichž splnění získáte klíče a indicie k trezoru se zlaťáky. Zlaťáky si pak vyměníte v krásnou táborovou cenu. Přijměte pozvání na příměstský tábor organizovaný městským obvodem Michálkovice.

Termín: 24.7.2023 – 28.7.2023

Místo: Hasičská zbrojnice Michálkovice

Cena: 2500,- (v ceně zahrnuto: strava, pitný režim, doprava, vstupné, materiál, výlety, dozor)

Městská policie značí kompenzační pomůcky syntetickou DNA
14 2 2023

Městská policie značí kompenzační pomůcky syntetickou DNA

Městská policie Ostrava si Vás dovoluje oslovit s nabídkou značení kompenzačních pomůcek syntetickou DNA. 

Forenzní identifikační značení syntetickou DNA je jedním z nejmodernějších prvků situační prevence majetkové trestné činnosti. Hendikepovaní a imobilní občané mají možnost nechat si označit a zaregistrovat do databáze Městské policie Ostrava své kompenzační pomůcky (invalidní mechanický vozík, invalidní elektrický vozík, schodolez, čtyřkolové chodítko, speciální dětský kočárek aj.) dle vlastních potřeb a možností (doma, ve stacionáři apod.) v dohodnutý čas a termín. Tato metoda ochrany majetku je zdarma. Bližší informace ke službě získáte na tel. č. 720 735 125.

 

KULTURNÍ DŮM MICHÁLKOVICE
2 2 2023

KULTURNÍ DŮM MICHÁLKOVICE

Budova dnešního Kulturního domu Michálkovice byla postavena v roce 1897 jako jeden z michálkovických hostinců poblíž jámy Michal. Později se stala společenským zařízením tohoto dolu. Dnes patří kulturní dům mezi zařízení městského obvodu Michálkovice. Využívá se pro pořádání koncertů, divadelních představení, plesů, festivalů, výstav, tanečních, schůzí, občanských shromáždění, firemních prezentací i rodinných a soukromých akcí a oslav. Budovu kulturního domu najdete vedle areálu Národní kulturní památky Důl Michal, jen zhruba 100 metrů od konečné trolejbusu č. 104 a zastávky autobusu č. 49 a 23.

Informace o možnosti využití zde.

Pojďte třídit jedlé oleje s námi
1 6 2022

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Máme tady další měsíc, a to je ten nejlepší čas opět si připomenout, že třídit kuchyňské oleje má smysl. 

 Více se dozvíte  na https://www.tridimolej.cz/

https://www.tridimolej.cz/

mapa popelnic 

Michálkovický zpravodaj
17 1 2022

Michálkovický zpravodaj

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE 

Typ                Velikost (š x v) v mm                    Cena bez DPH

⅛                            92 x 65                                       350 Kč

¼                           92 x 135                                       700 Kč

½                         190 x 135                                    1 300 Kč

1                          190 x 274                                    2 500 Kč

Při opakování inzerce se poskytuje sleva 10 %.

Tento ceník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0319/RMOb-Mich/1822/25 ze dne 3. 9. 2019.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem schválení.

V případě zájmu o inzerci v Michálkovickém zpravodaji lze kontaktovat:

e-mail: zpravodaj@michalkovice.ostrava.cz 

Kontejnery na sběr jedlých tuků a olejů
18 12 2020

Kontejnery na sběr jedlých tuků a olejů

Nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků byly rozvezeny po celé Ostravě s cílem snížit množství olejů, vypouštěných domácnostmi do kanalizace nebo vyhazovaných do směsného odpadu, který pak končí na skládce.

Stanoviště v k.ú. Michálkovice jsou:

1) Československé armády 53/100

2) Radniční 74/42

3) Sládečkova 71/376

4) Slámova 7/253