Městská policie značí kompenzační pomůcky syntetickou DNA

14/2 2023

Městská policie Ostrava si Vás dovoluje oslovit s nabídkou značení kompenzačních pomůcek syntetickou DNA. 

Forenzní identifikační značení syntetickou DNA je jedním z nejmodernějších prvků situační prevence majetkové trestné činnosti. Hendikepovaní a imobilní občané mají možnost nechat si označit a zaregistrovat do databáze Městské policie Ostrava své kompenzační pomůcky (invalidní mechanický vozík, invalidní elektrický vozík, schodolez, čtyřkolové chodítko, speciální dětský kočárek aj.) dle vlastních potřeb a možností (doma, ve stacionáři apod.) v dohodnutý čas a termín. Tato metoda ochrany majetku je zdarma. Bližší informace ke službě získáte na tel. č. 720 735 125.

 

Městská policie značí kompenzační pomůcky syntetickou DNA