Kontejnery na sběr jedlých tuků a olejů

18/12 2020

Nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků byly rozvezeny po celé Ostravě s cílem snížit množství olejů, vypouštěných domácnostmi do kanalizace nebo vyhazovaných do směsného odpadu, který pak končí na skládce.

Stanoviště v k.ú. Michálkovice jsou:

1) Československé armády 53/100

2) Radniční 74/42

3) Sládečkova 71/376

4) Slámova 7/253

Kontejnery na sběr jedlých tuků a olejů

„Po Ostravě je nyní umístěno 300 nádob, každá o objemu 240 litrů. Jedna nádoba tak připadne na tisíc občanů. Jak ukazují zkušenosti z jiných měst, s tímto počtem by se mělo ročně zachytit 80 až 90 tun jedlých olejů a tuků, které by jinak skončily v odpadu nebo hůře přímo v kanalizaci, která se jimi zanese a hrozí její poškození," řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město přitom tato aktivita nic nestojí, smluvní firma provádí umístění kontejnerů, svoz olejů a zajištění pořádku kolem sběrných nádob zcela zdarma. Benefitem pro ni je právě sesbíraný olej a tuk, který dále zpracovává a získává z něj cennou druhotnou surovinu.

Kontejnery na sběrná místa rozmístila a oleje z nich na základě smlouvy s městem sváží ostravská společnost TrafinOil. Umístění speciálních sběrných nádob je zveřejněno na webu https://www.tridimolej.cz a https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa/.

„Všichni obyvatelé Ostravy nyní budou mít možnost smažit na letošní Vánoce bez výčitek a nebudou muset olej z přípravy tradičního vánočního kapra vylévat do dřezu nebo do toalety. V blízkém okolí každého domu se bude nacházet nádoba, kam občané mohou vhazovat oleje ze smažení, pečení, ale i oleje z nakládané zeleniny, rybiček a podobně. Odpadní oleje a tuky tak nebudou ucpávat potrubí a kanalizaci," řekl ředitel společnosti Trafin Oil Jan Hába.

Ostravané mají již mnoho let možnost zdarma odevzdávat použité jedlé oleje a tuky ve sběrných dvorech společnosti OZO. Loni jich tam předali 3 tuny. Statisticky přitom na každého obyvatele České republiky připadá 1,3 litru použitého jedlého oleje za rok. V Ostravě to je až 400 tun tuku, který dosud končil v kanalizaci nebo na skládce. Zkušenosti z pilotního projektu ukázaly, že když budou mít občané jednodušší možnost, jak nakládat s použitými oleji ekologicky, množství odevzdaného oleje mnohonásobně stoupne.

Sesbírané oleje svozová firma dále zpracovává a recykluje na surovinu, která může být použita v průmyslu, například k výrobě biopaliv druhé generace nebo jako přísada do stoprocentně recyklovaného leteckého paliva. Trafin Oil zároveň zpracovává a recykluje také PET lahve, ve kterých použitý jedlý olej občané do kontejnerů vyhazují.