Michálkovický zpravodaj

17/1 2022

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ

CENÍK INZERCE 

Typ                Velikost (š x v) v mm                    Cena bez DPH

⅛                            92 x 65                                       350 Kč

¼                           92 x 135                                       700 Kč

½                         190 x 135                                    1 300 Kč

1                          190 x 274                                    2 500 Kč

Při opakování inzerce se poskytuje sleva 10 %.

Tento ceník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0319/RMOb-Mich/1822/25 ze dne 3. 9. 2019.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem schválení.

V případě zájmu o inzerci v Michálkovickém zpravodaji lze kontaktovat:

e-mail: zpravodaj@michalkovice.ostrava.cz 

Michálkovický zpravodaj