Základní cíle, obsah a výsledky projektu

logaNázev projektu: Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice

Cílem projektu je modernizace výuky s důrazem na využití multimediální/počítačové techniky a moderní výuku přírodních věd pomocí ICT techniky a vybavení. 

Obsahem projektu je:

- zrekonstruovaná a nově vybavená učebna přírodních věd,

- zrekonstruovaná a nově vybavená učebna PC techniky,

- rozšíření možností pro praktické vzdělávání na základní škole,

- zvýšení kvality a efektivity výuky,

- zvýšení možností pro mimoškolní výuku a zájmovou činnost,

- zvyšování konkurenceschopnosti ZŠ, jejích absolventů.

 Výsledkem projektu je prostřednictvím kvalitní infrastruktury efektivně poskytovat vzdělání všem žákům za účelem sociální inkluze.

 Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.