Účelové dotace a granty

DOTACE NA ROK 2023

Rada městského obvodu Michálkovice schválila usnesením č. 0092/RMOb-Mich/2226/6 ze dne 24.01.2023 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2023. V této složce naleznete všechny potřebné informace.