Podmínky využívání služby dovozu a donášky stravy

Po seznámení se s podmínkami služby vyplňte, prosím, obě přihlášky (přihláška ke stravování - ZŠ a přihláška k dovozu a donášce - úřad). Obě přihlášky doručte na Úřad městského obvodu Michálkovice, kanc. č. 3 nebo podatelna.

Dokumenty ke službě

Ve složce Dokumenty ke službě se můžete seznámit s Pokyny pro dovoz a donášku stravy v Ostravě-Michálkovicích. Ke stažení jsou taktéž oba typy přihlášek.