VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

7/3 2024

Informace o volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 07. a 08. června 2024. 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

        

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Právní předpisy upravující volby do Evropského parlamentu

Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve zněmí pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Michálkovice

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče, kteří se v době voleb do Evropského parlamentu nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu.

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace pro občany jiných členských států EU

 

Žádost o zápis do seznamu voličů

• Občan jiného čl. státu EU s právem volit, který není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu:

„žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP“ – nejpozději 40 dnů přede dnem voleb 28.04.2024.

• Občan jiného čl. státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů projeví svou vůli hlasovat tím, že podá u obecního úřadu, u něhož je dodatku stálého seznamu veden:

„žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do EP“ – nejpozději 40 dnů přede dnem voleb – 28.04.2024.

 Obecní úřad bude dne 28.04.2024 držet pohotovost od 14:00 do 16:00 hod.


Oznámení pro politické strany, politické hnutí a koalice

pro delegaci člena a náhradníka do okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu,

dne 08.05.2024 v časovém rozmezí od 14:00 hod. do 16:00 hod. můžete pro předání seznamu delegovaných zástupců do OVK volat na telefonní kontakt:  606 664 649.