Základní škola Michálkovice

Základní škola U Kříže v Ostravě-Michálkovicích je jedinou základní školou na území městského obvodu. Dojíždějí do ní i žáci z okolních městských částí a obcí, například ze Slezské Ostravy, Heřmanic, Radvanic a Bartovic nebo Rychvaldu.

Školu navštěvuje zhruba 330 žáků, má čtyři pavilony, k dispozici je tělocvična i venkovní sportovní areál.  Nově rekonstruovány a modernizovány jsou učebny přírodopisu, fyziky, chemie a výpočetní techniky.

Tělocvična je po předchozím objednání k dispozici i pro veřejnost. V letních měsících může veřejnost využívat rovněž venkovní hřiště.

Žáci mají k dispozici několik zájmových kroužků. Mezi nejznámější patří pěvecký sbor Michálek, který má dlouholetou tradici a skvělé renomé.

Adresa: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28,  715 00 Ostrava-Michálkovice

Web: zsmichalkovice.cz