Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou

Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 11:29

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • volič zapsaný v seznamu voličů pro volby,
  • voličem je každý občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O přenosnou volební schránku může volič požádat:

  • na Úřadě městského obvodu Michálkovice, Československé armády 106, 715 00 Ostrava, dveře č. 8 osobně,
  • nebo telefonicky na čísle 599 415 ...  a 599 415 ...,       případně na telefonních číslech okrskových volebních komisí, která jsou uvedena na úřední desce úřadu, elektronicky může odeslat žádost na e-mailovou adresu volby@michalkovice.cz.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou“

  lze získat na ÚMOb Michálkovice.

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

  • Žádost o návštěvu členů OVK s přenosnou volební schránkou - eMIA

  Pro podání lze využít formuláře, zveřejněné na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, návštěva s přenosnou volební schránkou bude provedena dle dohodnutého termínu, místa a času v době konání voleb.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Volič by měl vyčkat v dohodnutém místě a čase na 2 členy okrskové komise, kteří jej navštíví s přenosnou volební schránkou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu. V době konání voleb je nutno odeslat na adresu ............................... . Více informací získáte po kliknutí na odkaz k požadovanému formuláři.

   • „Žádost o vyslání okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou“
  1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

   Volby do Evropského parlamentu

    • Postupuje se podle § 36 odst. 8 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v platném znění

   Volby do zastupitelstev obcí 

    • Postupuje se podle § 33 odst. 7 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  2. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  3. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  4. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  5. Související životní situace a návody, jak je řešit
  6. Popis byl naposledy aktualizován

   08.10.2015

  7. Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno

  Kontakt

  Kontaktní centrum

  844 121 314


  Úřad městského obvodu Michálkovice
  Československé armády 325/106
  715 00 Ostrava-Michálkovice


  Úřední hodiny »