Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Referent stavebního úřadu

Poslední změna: Středa 16.07.2014 08:58 by michal18

Působnost podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

 • vydává územní rozhodnutí pro umístění jednoduchých staveb a jejich změn, územní rozhodnutí o využití území do výměry 1 ha, a územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků,
 • přijímá ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací,
 • vydává stavební povolení nových staveb a změn dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy),
 • vydává kolaudační rozhodnutí (povoluje užívání) dokončených staveb,
 • svými pověřenými pracovníky vykonává státní stavební dohled,
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb,
 • ukládá pokuty dle stavebního zákona

Provádí výkon státní správy dle zákona o pozemních komunikacích, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, vodního zákona a zákona vodovodech a kanalizacích.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »