Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Žádost o vydání voličského průkazu

Poslední změna: Pondělí 03.08.2015 11:21

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání voličského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • Osobně, na ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu, kde občan vyhotoví žádost o vydání voličského průkazu (pokud ji již nemá sepsanou) a prokáže svou totožnost platným OP nebo platným cestovním dokladem; o vydání voličského průkazu lze požádat do ......................,
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nejpozději ..............
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané ÚMOb Slezská Ostrava prostřednictvím datové schránky, nejpozději  do .....................
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • volič zapsaný ve stálém seznamu voličů,
  • voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O vydání voličského průkazu může volič požádat:

  • osobně na Úřadě městského obvodu Michálkovice,  Československé armády 106, 715 00 Ostrava,  dveře č. 8,
  • v listinné podobě, pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář,
  • elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo v elektronické podobě zaslané ÚMOb Michálkovice prostřednictvím datové schránky. Elektronicky může odeslat žádost na e-mailovou adresu posta@michalkovice.ostrava.cz .
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Pro podání lze použit i tiskopis „Žádost o vydání voličského průkazu“, který je možno získat na ÚMOb Michálkovice.

  Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR - formulář

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  ÚMOb Michálkovice předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle písemně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Pro podání lze využít formulář, zveřejněný na Portálu elektronických formulářů eMIA. Formuláře lze stáhnout, vytisknout, nebo odeslat prostřednictvím tohoto portálu.

  • „Žádost o vydání voličského průkazu“
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Postupuje se podle § 30  odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského Parlamentu, v platném znění.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  08.10.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »