Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Důvod a způsob založení

Poslední změna: Pondělí 28.07.2014 16:43

Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně městský obvod Michálkovice jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Michálkovice, jako veřejnoprávní korporace vymezuje § 35, Díl 1, hlava II, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na 2 úrovních . První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou tvoří zastupitelstva městských obvodů, rady městských obvodů a starostové městských obvodů, tedy i zastupitelstvo, rada a starosta městského obvodu Michálkovice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Úřad městského obvodu Michálkovice
Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice


Úřední hodiny »