Dovoz obědů

Městský obvod Michálkovice zajišťuje pro michálkovické seniory dovoz a donášku stravy ze základní školy. Pro čerpání služby je nejdříve nutné vyplnit přihlášky. Informace k poskytování služby Vám poskytne sociální pracovnice na tel. č. 599 415 111, 727 805 736 nebo osobně na úřadě.

Podmínky využívání služby dovozu a donášky stravy

Po seznámení se s podmínkami služby vyplňte, prosím, obě přihlášky (přihláška ke stravování - ZŠ a přihláška k dovozu a donášce - úřad). Obě přihlášky doručte na Úřad městského obvodu Michálkovice, kanc. č. 3 nebo podatelna.