Základní údaje o obvodu

Městský obvod Michálkovice je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy. Rozkládá se na území o rozloze 2,89 km2 se 3559 obyvateli podle stavu ke dni 1. 1. 2023. Na svém území má jednu národní kulturní památku Důl Michal.

Městský obvod Michálkovice je spravován zastupitelstvem městského obvodu. Dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Pravomoc orgánů městského obvodu na úseku samostatné a přenesené působnosti stanoví obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statut města Ostravy, která upravuje vnitřní poměry ve věcech správy statutárního města Ostravy.

Městský obvod hospodaří podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem městského obvodu na příslušný kalendářní rok. Výsledek hospodaření městského obvodu za uplynulý kalendářní rok schvaluje zastupitelstvo městského obvodu prostřednictvím závěrečného účtu.