Vyhlášení dotačního programu na rok 2020

29/10 2019

Zastupitelstvo městského obvodu Michálkovice schválilo usnesením č. 0049/ZMOb-Mich/1822/6 ze dne 24.10.2019 Program městského obvodu Michálkovice na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit v roce 2020. V sekci Občan a dále „Účelové dotace a granty“ naleznete všechny potřebné informace. Začátek lhůty pro odevzdání žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 25.11.2019konec této lhůty je stanoven na 06.01.2020 do 17:00 hod.