VOLBY 2023

19/10 2022

Informace o volbě prezidenta České republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023. V případě konání II. kola volby prezidenta republiky, se toto uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023. 

VOLBY 2023

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta

Právní předpisy upravující volbu prezidenta republiky

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve zněmí pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a oznámení pro voliče městského obvodu Michálkovice

Oznámení o vydávání voličských průkazů - pro voliče, kteří se v době volby prezidenta republiky nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu.

Žádosti pro voliče

Žádost o vydání voličského průkazu