Nabídka ZDARMA potravinové a materiální pomoci

9/3 2021

Pokud jste se dostali z důvodu epidemie koronaviru do finanční tísně, a chybí Vám doma základní potraviny, či roušky a respirátory, obraťte se na 

Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, na ul. Martinovská 3247/164, Ostrava - Martinov.

Výdej potravin a ochranných dýchacích prostředků

- každé úterý od 8:00 do 16:00

- nebo v jiné dny po telefonické domluvě na tel. č.: 733 485 548

Nabídka ZDARMA potravinové a materiální pomoci