INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY

15/9 2023

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme
informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. č. 110060908687 ve Vaší obci:
Ostrava - Michálkovice


dne 04. 10. 2023 od 7:30 do 10:30 hodin

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Ostrava (okres Ostrava-město)
městská část Michálkovice
část obce Michálkovice

Ostrava (okres Ostrava-město)
městská část Michálkovice
část obce Michálkovice
Československé armády: č. o. 22, 26, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 70, 72, 74, 76, 80, 84
Lechova: č. o. 2
Mezi Keři: č. o. 3, 4
Michalské náměstí: č. o. 4, 6
Petřvaldská: č. o. 37, 39, 41, 46, 48, 51
Radniční: č. o. 3, 7, 11, 13, 15-20, 23, 24, 29-34, 34a, 35-42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 54, 56,
59-64, 66, 68, 69, 72, 74, 75
Sládečkova: č. o. 1, 8-13, 13a, 15, 16, 18
U Pošty: č. o. 1
kat. území Michálkovice (kód 714747): parcelní č. 101/3, 289/6, 4705/2

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst
naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstávky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému
individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě
obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.


Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení