Doručování Michálkovického zpravodaje

8/6 2022

  

Doručování Michálkovického zpravodaje

Vážení občané,

z důvodu množících se stížností občanů na nedoručování Michálkovického zpravodaje si Vás dovolujeme informovat o tom, že ze strany Úřadu městského obvodu Michálkovice (dále jen „úřad“) byla zaslána stížnost na poskytovatele služby „Roznosu informačních materiálů“, kterou smluvně vykonává Česká pošta, s.p.

Ze strany České pošty, s.p. byla naše stížnost projednána a přislíbená náprava. Zároveň Vás chceme požádat o součinnost, a to v případě, že by Vám v měsíci červnu nebyl do schránek doručen Michálkovický zpravodaj (roznáška je podle harmonogramu naplánována na 13. – 17.06.2022) kontaktujte, prosím, pracovnici úřadu na telefonním čísle 599 415 104.

 Děkujeme za pochopení