Otevřený klub pro děti a mládež

Městský obvod Michálkovice za podpory statutárního města Ostravy provozuje otevřený klub pro děti a mládež, jehož cílem je v odpoledních hodinách nabídnout dětem a mladým lidem prostor pro volnočasové aktivity. Zde naleznete všechny důležité informace o činnosti klubu. Projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu Prevence kriminality. Otevřený klub sídlí na ulici Radvanická 406/7, 715 00 Ostrava-Michálkovice. Otevírací doba je od 15 do 18 hodin. V období prázdnin je provozní doba rozšířena o dopolední hodiny dle plánu. Kontaktní osoba: Hanka Václavíková, vedoucí klubu, tel.: 734 732 174.

Dokumenty k dětskému klubu

V následující sekci lze stáhnout přihlášku a další dokumenty k provozu a činnosti klubu.

Plán dětského klubu

V této sekci se můžete seznámit s aktuálním plánem činností dětského klubu. Na výlety se vybavte pitím, svačinou, ODISkou a drobným kapesným. Bližší informace k činnosti Vám ochotně poskytne vedoucí klubu, paní Hanka Václavíková, tel.: 734 732 174.