Informační rozcestník

Kulturní dům Michálkovice

Budova dnešního Kulturního domu Michálkovice byla postavena v roce 1897 jako jeden z michálkovických hostinců poblíž jámy Michal. Později se stala společenským zařízením tohoto dolu. Dnes patří kulturní dům mezi zařízení městského obvodu Michálkovice. Využívá se pro pořádání koncertů, divadelních představení, plesů, festivalů, výstav, tanečních, schůzí, občanských shromáždění, firemních prezentací i rodinných a soukromých akcí a oslav. Budovu kulturního domu najdete vedle areálu Národní kulturní památky Důl Michal, jen zhruba 100 metrů od konečné trolejbusu č. 104 a zastávky autobusu č. 49 a 23.

Otevřený klub pro děti a mládež

Městský obvod Michálkovice za podpory statutárního města Ostravy provozuje otevřený klub pro děti a mládež, jehož cílem je v odpoledních hodinách nabídnout dětem a mladým lidem prostor pro volnočasové aktivity. Zde naleznete všechny důležité informace o činnosti tohoto klubu, zejména aktuální program a provozní řád. Projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu Prevence kriminality. Otevřený klub sídlí na ulici Radvanická 406/7, 715 00 Ostrava-Michálkovice. Otevírací doba je od 15 do 18 hodin.

Základní škola Michálkovice

Základní škola U Kříže v Ostravě-Michálkovicích je jedinou základní školou na území městského obvodu. Dojíždějí do ní i žáci z okolních městských částí a obcí, například ze Slezské Ostravy, Heřmanic, Radvanic a Bartovic nebo Rychvaldu.

Spolky

V Michálkovicích vyvíjí aktivitu celá řada spolků, obohacujících společenský život v městském obvodu.