Informační rozcestník

Kulturní dům Michálkovice

Budova dnešního Kulturního domu Michálkovice byla postavena v roce 1897 jako jeden z michálkovických hostinců poblíž jámy Michal. Později se stala společenským zařízením tohoto dolu. Dnes patří kulturní dům mezi zařízení městského obvodu Michálkovice. Využívá se pro pořádání koncertů, divadelních představení, plesů, festivalů, výstav, tanečních, schůzí, občanských shromáždění, firemních prezentací i rodinných a soukromých akcí a oslav. Budovu kulturního domu najdete vedle areálu Národní kulturní památky Důl Michal, jen zhruba 100 metrů od konečné trolejbusu č. 104 a zastávky autobusu č. 49 a 23.

Otevřený klub pro děti a mládež

Městský obvod Michálkovice za podpory statutárního města Ostravy provozuje otevřený klub pro děti a mládež, jehož cílem je v odpoledních hodinách nabídnout dětem a mladým lidem prostor pro volnočasové aktivity. Zde naleznete všechny důležité informace o činnosti klubu. Projekt je podpořen z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci projektu Prevence kriminality. Otevřený klub sídlí na ulici Radvanická 406/7, 715 00 Ostrava-Michálkovice. Otevírací doba je od 15 do 18 hodin. V období prázdnin je provozní doba rozšířena o dopolední hodiny dle plánu. Kontaktní osoba: Hanka Václavíková, vedoucí klubu, tel.: 734 732 174.

Klub seniorů v Michálkovicích

V městském obvodu Michálkovice vznikl nový klub seniorů, který se schází ve zrekonstruované budově komunitního centra na adrese Radvanická 406, Ostrava-Michálkovice. Pro bližší informace k činnosti můžete kontaktovat sociální pracovnici Mgr. Pavlínu Špačkovou na tel. č.: 727 805 736. Další zájemci jsou vítáni, přihlášku můžete odevzdat na úřadě v kanceláři č. 3 či přímo v klubu. Klub seniorů se schází co 14 dní ve čtvrteční dny od 15 hodin. Více informací k programu v této záložce.

Základní škola Michálkovice

Základní škola U Kříže v Ostravě-Michálkovicích je jedinou základní školou na území městského obvodu. Dojíždějí do ní i žáci z okolních městských částí a obcí, například ze Slezské Ostravy, Heřmanic, Radvanic a Bartovic nebo Rychvaldu.

Spolky

V Michálkovicích vyvíjí aktivitu celá řada spolků, obohacujících společenský život v městském obvodu.