Nejčastěji hledáte
eSLUŽBY
modrý obrázek s textem Michal fest vstupenky
Aktuality
Vernisáž uměleckých děl
17 5 2023

Vernisáž uměleckých děl

Přijměte pozvání na Vernisáž uměleckých děl, kterou pro vás připravila Ing. Věra Bialková společně s partou skvělých lidí v Husově sboru v Michálkovicích. Vernisáž se koná v neděli 21. května 2023 v 10:45 hodin. Výstava je zařazena v rámci hornických oslav a je doplněna fotografiemi z hornictví. Podnět k realizaci vznikl z důvodu úcty k našim předkům, kteří v prašném, temném prostředí v hloubce dobývali černé zlato. Výstava potrvá do října 2023. Ke zhlédnutí jsou umělecká díla tvořená různými technikami, díla jsou doplněna o šperky.

Dny Fajne rodiny nabídnou víc jak sto akcí
15 5 2023

Dny Fajne rodiny nabídnou víc jak sto akcí

Nepřebernou řadu atraktivních aktivit nabídnou letošní Dny Fajne rodiny, které město organizuje již počtvrté. Více jak stovku akcí připravila téměř padesátka prorodinných organizací, spolků, komunitních a volnočasových center. Dny Fajne rodiny odstartují symbolicky při příležitosti mezinárodního dne rodiny 15. května a ukončeny budou 18. června 2023. Cílem projektu je připomenout zásadní roli rodiny ve společnosti, posílit vzájemné vztahy a vrátit tématu zaslouženou pozornost.  

 

Nařízení Státní veterinární správy
3 5 2023

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen správní orgán nebo KVS) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (dále jen „nař. 2020/687“), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

 

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:   

Výskyt nákazy a poučení o nákaze


(1) vydávána za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní
aviární influenzy (dále jen nákaza), která byla potvrzena v k.ú. 712493 Poruba u Orlové (okres
Ostrava).


(2) Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.
Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky
projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na
hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může
dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.
K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí
kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí.
Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí.
Rozlišuje se vysoce patogenní forma aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní forma aviární
influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U
HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné
savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

INFORMACE K PROVEDENÍ SOUPISU PTÁKŮ NA HOSPODÁŘSTVÍ

   K účelu splnění povinnosti výše uvedeného nařízení, žádáme   chovatele drůbeže v městské části Michálkovice, aby se neprodleně dostavili na Úřad městského obvodu Michálkovice, za účelem vyplnění nezbytných formulářů, a to nejpozději do 11.05.2023 

              kontaktní osoba MOb Michálkovice

Bc. Jaromíra Valder Jakubcová, tel. 599 415 116, mobil 602 615 373

 

VÍCE AKTUALIT >>